ue ue
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017

Z przyjemnością informujemy, że Info-Projekt IT Sp. z o. o.  została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizację projektu „Opracowanie na podstawie wyników prac B+R modułów wyposażonych w inteligentne metody przetwarzania danych oraz bezrdzeniowe

czujniki prądu wykonane w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych

na rzecz stworzenia kompleksowego narzędzia optymalizującego koszty i zużycie

energii elektrycznej w zakładach przemysłowych współzasilanych z OZE”.


Nagroda została wręczona podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się 23-24 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa (G2A Arena).


Równocześnie Info-Projekt IT Sp. z o.o. wzięła udział w organizowanych podczas Forum Inteligentnego Rozwoju targach goPL2020- targach nowych technologii w zakresie krajowych inteligentnych specjalizacji i terenów inwestycyjnych pod innowacyjny biznes.

Więcej informacji na stronie: http://irforum.pl/